skip to Main Content

2023. no 2. Ismet Zaatov

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2023.2.143-168 Скачать статью

Ethno-cultural basis of the process of formation
of the Crimean Tatar artistic culture and decorative art (part 4)*

Ismet Zaatov
Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences;
Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University

Abstract. In the article an attempt is made to trace the stages of development of the process of the Kypchak-Tatar – Turko-Seljuk Turkization and the beginning of the process of Asia Minor–Central Asian Islamization of the population of the peninsula and formation of artistic culture and decorative art of the Crimean Tatars during the formation of the foundations of the Crimean Tatar statehood in the Black Sea uluses of the Golden Horde.

Keywords: Turkization, Islamization, artistic culture, decorative arts, Golden Horde, steppe Crimean Tatars, Tats

For citation: Zaatov I.A. Ethno-cultural basis of the process of formation of the Crimean Tatar artistic culture and decorative art (part 4). Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2023, vol. 10, no. 2, pp. 143–168. DOI: 10.22378/kio.2023.2.143-168 (In Russian)

REFERENCES

1. Aybabina E.A. Kashinnaya keramika iz Kaffy. [Cachine pottery from Kaffa] – MAIET Iss. II. 1999. Pp. 92–96. (In Russian)

2. Akchokrakly O. Staro-krymskiye i otuzskiye nadpisi XIII–XIV vv. [Stary Krym and Otuz inscriptions of the 13th – 14th centuries] Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii i etnografii ITOIAE. T. I (58). Simferopol, 1927. 216 p., pp. 5–18. (In Russian)

3. Bocharov S.G. Rubezh XIII–XIV vv., po materialam keramicheskogo kompleksa Posidima (Koktebel′). [The turn of the 13th – 14th centuries, based on materials from the Posidim ceramic complex (Koktebel).] Polivnaya keramika Vostochnoĭ Yevropy, Prichernomor′ya i Sredizemnomor′ya v X–XVIII vv.: Vtoraya Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya (Yalta, 19–23 noyabrya 2007 g.) [Glazed ceramics of Eastern Europe, the Black Sea and the Mediterranean in the 10th – 18th centuries: The Second International Scientific Conference (Yalta, November 19–23, 2007).]. Yalta: [b. i.]. pp. 2–17. (In Russian)

4. Bocharov S.G. Srednevekovoye seleniye Posidima (Koktebel′, Krym) [Medieval village of Posidima (Koktebel, Crimea). Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul′tury i iskusstv [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts] Kazan, 2015, no. 3, pp. 123–126. (In Russian)

5. Bulatov E. Revan, ili torzhestvennyĭ obryad tatar-remeslennikov v Krymu [Revan, or the ceremonial rite of the Tatars-artisans in the Crimea]. Ocherki Rossii, izdavayemyye V. Passekom. Kn. 1–5 [Essays on Russia, published by V. Passek. Book. 1–5]. St. Petersburg: tip. N. Grecha, 1838–1842. Pp. 139–154. (In Russian)

6. Bulatov N.M. Klassifikatsiya kashinnoĭ keramiki zolotoordynskikh gorodov [Classification of Kashin ceramics of the Golden Horde cities]. Sovetskaya arkhelolgiya [Soviet archeology]. 1968, no. 4. Pp. 95–109. (In Russian)

7. Volkov I.V. Polivnaya keramika kompleksa Kabardy (1240–1260) [Glazed ceramics of the Kabarda complex (1240–1260)] Polivnaya keramika Sredizemnomor′ya i Prichernomor′ya X–XVIII vv. Sb. nauch. trudov / pod red. S.G.Bocharova, V.L.Mytsa [Glazed ceramics of the Mediterranean and Black Sea regions of the 10th – 18th centuries. Sat. scientific. works / ed. S.G. Bocharova, V.L. Mytsa]. Kyiv: ID Stilos, 2005. T. I. Pp. 122–159. (In Russian)

8. Gavrilov A.V., Mayko V.V. Srednevekovoye gorodishche Solkhat-Krym (materialy k arkheologicheskoy karte goroda Staryy Krym) [Medieval settlement Solkhat-Crimea (materials for the archaeological map of the city of Stary Krym)]. Simferopol: Biznes-Inform, 2014. 212 p. (In Russian)

9. Garkavets A.N. Kypchakskoye pis′mennoye naslediye Tom ІІ. Pamyatniki dukhovnoĭ kul′tury [Kypchak written heritage Volume II. Monuments of spiritual culture]. Almaty: KASEAN; BAUR, 2007. 911 p. (In Russian)

10. Gordlevskiy V.A. Iz zhizni tsekhov v Turtsii. K istorii akhi [From the life of workshops in Turkey. To the history of ahi]. Izbr. soch. [Fav. cit.]. T. 1. Moscow, 1960. Pp. 276–86, 289–307. (In Russian)

11. Dzhanov A.V. Goncharnyye pechi XIV–XV vv. na posade Sugdei [Pottery kilns of the 14th – 15th centuries at the settlement of Sugdei]. Istoriko-kul′turnyye svyazi Prichernomor′ya i Sredizemnomor′ya X–XVIII vv. po materialam polivnoĭ keramiki: tezisy dokladov nauchnoĭ konferentsii (Yalta, 25–29 maya 1998 g.) [Historical and cultural ties between the Black Sea and the Mediterranean 10th – 18th centuries, on the materials of glazed ceramics: abstracts of the scientific conference (Yalta, May 25–29, 1998)]. Simferopol: DS «Kalamo», 1998. Pp. 82–89. (In Russian)

12. Zalesskaya V.N., Kramarovskiĭ M.G. Izobrazheniye cheloveka v keramike Severnogo Prichernomor′ya XII–XIV vekov [Image of a person in ceramics of the Northern Black Sea region of the 12th – 14th centuries]. Leningrad: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [State Hermitage], 1990. 38 p. (In Russian)

13. Zil′manovich I.D., Kramarovskiĭ M.G. Solkhat – Krym: Remeslennaya masterskaya na ob′′yekte XII [Solkhat – Crimea: Crafts workshop at the facility XII]. Otchetnaya arkheologicheskaya sessiya. Kratkiye tezisy dokladov. Iyun′ 1992 goda [Solkhat – Crimea: Crafts workshop at the facility XII]. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [State Hermitage], 1992. Pp. 7–8. (In Russian)

14. Koval′ V.YU. Keramika Vostoka na Rusi. IX–XVII veka [Ceramics of the East in Russia. 9th –17th centuries] / otv. red. L.A. Belyayev [ed. L.A. Belyaev]. Moscow: Nauka, 2010. 269 p. (In Russian)

15. Kononov A.N. Istoriya izucheniya tyurkskikh yazykov v Rossii: Dooktyabr′skiy period [History of the Study of Turkic Languages in Russia: Pre-October Period].
Izd. 2-e, dop. i ispr [Ed. 2nd, add. and rev.]. Leningrad: Nauka. Leningr. Otdeleniye [Science. Leningrad department], 1982. 360 p. (In Russian)

16. Kramarovskiĭ M.G. Goncharnyye pechi Solkhata. K itogam polevogo sezona 1990 g. [Solkhat pottery kilns. To the results of the 1990 field season] Otchetnaya arkheologicheskaya sessiya Gosudarstvennogo Ermitazha za 1990 god. Kratkiye tezisy dokladov nauchnoĭ konferentsii [Reporting archaeological session of the State Hermitage for 1990. Brief abstracts of scientific conference reports]. Leningrad: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [State Hermitage], 1991а, Pp. 19–23. (In Russian)

17. Kramarovskiĭ M.G. Vizantiĭskaya i sel′dzhukskaya keramika s ornamentom sgraffito s temoĭ vina i vesel′ya kon. XII – pervoĭ pol. XIV v. (po materialam Kryma i Chernomorskogo poberezh′ya Bolgarii) [Byzantine and Seljuk ceramics with sgraffito ornaments with the theme of wine and fun 12th – first half of 14th century (based on materials from Crimea and the Black Sea coast of Bulgaria)]. Antichnaya drevnost′ i sredniye veka [Antiquity and the Middle Ages]. Yekaterinburg: Ural. gos. un-t [Ural. state un-t,]. 2000, Iss. 31, pp. 233–250. (In Russian)

18. Kramarovskiĭ M.G., Gukin V.D. Zolotoordynskoye poseleniye Krinichki (rezul′taty polevykh issledovaniĭ) [Golden Horde settlement of Krinichki (results of field research)]. Materialy Starokrymskoĭ arkheologicheskoĭ ekspeditsii. Iss. I. Raskopki v Starom Krymu v 1998–2000 gg. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [Materials of the Stary Krym archaeological expedition. Issue I. Excavations in the Stary Krym in 1998–2000. St. Petersburg: State Hermitage Museum]. 2002. 183 p. (In Russian)

19. Kramarovskiĭ M. G., Gukin V. D. Poseleniye Bokatash II (rezul′taty polevykh issledovaniĭ Zolotoordynskoĭ ekspeditsii Gosudarstvennogo Ermitazha v 2001–2003 gg.) [Settlement of Bokatash II (results of field research of the Golden Horde expedition of the State Hermitage in 2001–2003)]. Materialy Starokrymskoĭ arkheologicheskoĭ ekspeditsii. Iss. II. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [Materials of the Stary Krym archaeological expedition. Issue II. St. Petersburg: State Hermitage Museum]. 2004. 302 p. (In Russian)

20. Kramarovskiĭ M. G., Gukin V. D. Poseleniye Bokatash II (rezul′taty polevykh issledovaniĭ Zolotoordynskoĭ ekspeditsii Gosudarstvennogo Ermitazha v 2004 g.) [Bokatash II Settlement (Results of Field Research of the Golden Horde Expedition of the State Hermitage in 2004)] Materialy Starokrymskoĭ arkheologicheskoĭ ekspeditsii. Iss. III. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [Materials of the Stary Krym Archaeological Expedition. Issue III. St. Petersburg: State Hermitage Museum], 2006. 313 p. (In Russian)

21. Kramarovskiĭ M.G., Gukin V.D. Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniyakh srednevekovogo poseleniya Bokatash II v 2005 g. [Report on the archaeological research of the medieval settlement of Bokatash II in 2005] Materialy Starokrymskoĭ arkheologicheskoĭ ekspeditsii. Iss.: IV. St. Petersburg: Gosudarstvennyĭ Ermitazh [Materials of the Stary Krym archeological expedition. Issue IV. St. Petersburg: State Hermitage Museum]. 2007. 314 p. (In Russian)

22. Kramarovskiĭ M.G. Redkaya sel′dzhukskaya (?) lampa XII – nachala XIII v. iz prigoroda Solkhata [Rare Seljuk (?) Lamp of the 12th – early 13th century from the suburb of Solkhat]. Antichnaya drevnost′ i sredniye veka (sbornik dokladov). Vypusk 39. K 60-letiyu doktora istoricheskikh nauk, professora V.P. Stepanenko [Antiquity and the Middle Ages (collection of reports). Issue 39. To the 60th anniversary of Doctor of Historical Sciences, Professor V.P. Stepanenko]. Ekaterinburg, 2009. Pp. 301–313. (In Russian)

23. Kramarovskiĭ M.G. Chelovek srednevekovoĭ ulitsy. Zolotaya Orda. Vizantiya. Italiya. [Man of the medieval street. Golden Horde. Byzantium. Italy] St. Petersburg: Yevraziya. 2012. 490 [3] p. (In Russian)

24. Kramarovskiĭ M.G., Naumenko V.E., Seĭdaliyev E.I. Glazurovannaya keramika iz dvukh zakrytykh arkheologicheskikh kompleksov XIV v. v medrese Solkhata (po materialam issledovaniĭ 2013 g.) [Glazed ceramics from two closed archaeological complexes of the XIV century in the Solkhat madrasah (based on research materials in 2013)]. Mezhdunarodnyĭ nauchnyĭ seminar «Polivnaya keramika Prichernomor′ya- Sredizemnomor′ya kak istochnik po izucheniyu vizantiĭskoĭ tsivilizatsii» (Sevastopol′, 5–8 sentyabrya 2014 g.). Tezisy dokladov [International scientific seminar “Glazed ceramics of the Black Sea-Mediterranean as a source for the study of Byzantine civilization” (Sevastopol, September 5–8, 2014). Abstracts of reports]. Sevastopol, 2014. Pp. 64–69. (In Russian)

25. Kramarovskiy M.G. Krym i Rumskiy sultanat vo 2-oy pol. XIII–XIV vv. [Crimea and the Rums Sultanate in the 2nd half of the 13th –14th centuries]. Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktual′nyye problemy izucheniya i sokhraneniya islamskogo naslediya Kryma» posvyashchennoy 700-letiyu mecheti khana Uzbeka» (g. Staryy Krym) [Collection of materials of the international scientific-practical conference “Actual problems of studying and preserving the Islamic heritage of the Crimea” dedicated to the 700th anniversary of the mosque of Uzbek Khan” (Staryy Krym)]. Simferopol, 2014а. Pp. 5–17. (In Russian)

26. Kramarovskiy M.G. Krym i Rum v XIII–XIV stoletiyakh (anatoliyskaya diaspora i gorodskaya kul′tura Solkhata) [Crimea and Rum in the 13th – 14th centuries (Anatolian diaspora and the urban culture of Solkhat)]. Zolotoordynskoye obozreniye [Golden Horde Review]. 2016, no. 1, pp. 55–89. (In Russian)

27. Lomakin D.A. «Raboty po issledovaniyu zolotoordynskogo perioda v Krymu ne mogut byt′ nachaty, chtoby ne byt′ zakonchennymi»: k noveĭsheĭ istorii issledovaniya sel′skoĭ periferii srednevekovogo poseleniya Solkhat [“Works on the study of the Golden Horde period in the Crimea cannot be started, so as not to be completed”: to the modern history of the study of the rural periphery of the medieval settlement of Solkhat]. Elektronnoye nauchnoye izdaniye Al′manakh Prostranstvo i Vremya [Electronic scientific publication Almanac Space and Time]. 2016. Vol. 12 (1). URL: http://j-space­time.com/actual%20content/t12v1/2227-9490e-aprovr_e-ast12-1.2016.42.php (accessed: 31.12.2016). (In Russian)

28. Maĭko V.V. Srdnevekovaya Posidima. Shtrikhi k arkheologicheskomu portretu [ Medieval Posidima. Touches for an archaeological portrait]. V: Kukoval′skaya N.M. (gl. red.). SSb. Iss. III [In: Kukovalskaya N.M. (Ch. Ed.). SSb. Issue III]. Kyiv; Sudak: Akademperiodika. 2008. pp. 466–80. (In Russian)

29. Maslovskiĭ A.N. Keramicheskiĭ kompleks Azaka. Kratkaya kharakteristika [M.: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR] Istoriko-arkheologicheskiye issledovaniya v g. Azove i na Nizhnem Donu v 2004 g. – Vyp.21. [Historical and archaeological research in the city of Azov and the Lower Don in 2004 – Issue 21]. Azov, 2006. Pp. 308–473, 437, 439, pic. 52, 1. (In Russian)

30. Maslovskiĭ A.N. O vremeni vozniknoveniya Azaka [About the time of the origin of Azak] Istoriko-arkheologicheskiye issledovaniya v Azove i na Nizhnem Donu. – Iss. 22 [Historical and archaeological research in Azov and the Lower Don. Issue. 22]. Azov, 2006 a. Pp. 257–295, 284, 286. (In Russian)

31. Maslovskiĭ A.N. 2012. Nachalo proizvodstva polivnoĭ keramiki v Yugo-Vostochnom Krymu v posledneĭ chetverti XIII – pervoĭ polovine XIV v. [The beginning of the production of glazed ceramics in the South-East Crimea in the last quarter of the 13th – the first half of the 14th century]. Filologiya i kul′tura [Philology and Culture] No. 1(27). Pp. 192–196. (In Russian)

32. Mitsishvili M.N. Iz istorii proizvodstva gruzinskoĭ polivnoĭ keramiki (XI–XVIII vv.) [From the history of the production of Georgian glazed ceramics (11th – 18th centuries)]. Tbilisi: Ganatleba. 1976. 63 p. (In Russian)

33. Myts V.L. O date gibeli vizantiyskogo Khersona:1278 g. [About the date of the death of Byzantine Kherson: 1278] V: Vizantiya i Krym. Mezhdunarodnaya konferentsiya (Sevastopol, 1997): tezisy dokladov [Byzantium and the Crimea. International conference: abstracts]. Sevastopol, 1997. Pp. 65–67. (In Russian)

34. Osipyan O.L. Vozniknoveniye armyanskikh torgovykh koloniy vo L′vove i Kamenets-Podol′skom i ikh rol′ v torgovle so stranami Prichernomor′ya i Vostochnoy Yevropy vo vtoroy polovine XIII – pervoy polovine XV vv. [The emergence of Armenian trading colonies in Lvov and Kamenets-Podolsk and their role in trade with the countries of the Black Sea region and Eastern Europe in the second half of the 13th – first half of the 15th centuries]. Studia Historica Europae Orientalis. Issledovaniya po istorii Vostochnoy Yevropy. Minsk, 2012. Iss.5 [Studia Historica Europae Orientalis. Studies in the history of Eastern Europe. Minsk, 2012. Iss. 5]. Minsk, 2012. Pp. 53–84. (In Russian)

35. Petrov P.N., Isayev V.YU., Panin E.V. Krym – odin iz zapadnykh forpostov Shelkovogo puti Velikoy Mongol′skoy imperii [Crimea is one of the western outposts of the Silk Road of the Great Mongol Empire.] Islamskiy faktor v integratsionnykh protsessakh Velikogo Shelkovogo puti. Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-bogoslovskoy konferentsii “Dukhovnyy Shelkovyy put′. Sozidaniye. Integratsiya” (Bolgar–Kazan′, 3–5 sentyabrya 2017 g.) Islamic factor in the integration processes of the Great Silk Road. Materials of the II International Scientific Theological Conference “Spiritual Silk Road. Creation. Integration” (Bolgar–Kazan, September 3–5, 2017) / Sost. i otv. red. I.M. Mirgaleyev [Comp. and ed. I.M. Mirgaleev]. Moscow: Publishing house “Islamic book”, 2018. Pp. 96–103. (In Russian)

36. Putsko V.G. Vіzantіĭs′ke plastichne mistetstvo seredn′ovіchnogo Krimu [Byzantium plastic art of the middle-aged of Crimea] – Arkheologіya [Archeology]. No. 4. Kyiv, 2011. Pp. 45–59. (In Ukraine)

37. Rumi Abu Bakr Kalandar. Kalandar-name izbrannoye [Kalandar-name favorites] per. s pers. I.R. Gibadullina, M.R. Shamsimukhametovoĭ; obshchaya i nauchnaya redaktsiya, predisloviye, kommentarii I.R. Gibadullina [transl. from pers. I.R. Giba­dullina, M.R. Shamsimukhametova; general and scientific edition, foreword, comments by I.R. Gibadullina]. Kazan: Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences, 2017. 1043 p. (In Russian)

38. Teslenko I.B. Proizvodstvo polivnoĭ keramiki v kreposti Aluston (Krym) [Production of glazed ceramics in the Aluston fortress (Crimea)]. Polivnaya keramika Sredizemnomor′ya i Prichernomor′ya X–XVIII vv. T. I / Red. S.G. Bocharov, V.L. Myts [Glazed ceramics of the Mediterranean and Black Sea regions of the 10th – 18th centuries. T. I / Ed. S.G. Bocharov, V.L. Myts.]. Kyiv: Stilos, 2005. Pp. 324–348. (In Russian)

39. Teslenko I.B. Polivnaya keramika Kryma ot epokhi Zolotoy Ordy i genuezskoy kolonizatsii do osmanskikh zavoyevaniy: 120 let issledovaniy (istoriograficheskiy ocherk) [Glazed ceramics of Crimea from the era of the Golden Horde and the Genoese colonization up to the Ottoman conquests: 120 years of research (historiographical sketch)] MAIASK. Arkheologiya, istoriya, numizmatika, sfragistika i epigrafika. Iss. 8. [MAIASK. Archeology, history, numismatics, sphragistics and epigraphy. Issue 8]. 2016. Pp. 192–262. (In Russian)

40. Teslenko І.B. Virobnitstvo poliv’yanogo posudu v Krimu za chasіv Ulug Ulusu [Рroduction of watering dishes in the Crimea during the period of Ulug Ulus] – Arkheologіya і davnya іstorіya Ukraїni [Archeology and far away history of Ukraine]. 2018. No. 4 (29), pp. 7–83. (In Ukraine)

41. Shpuler B. Zolotaya Orda. Mongoly v Rossii. 1223–1502 gg. [Golden Horde. Mongols in Russia. 1223–1502] / per. s nem. i komment. M.S. Gatina [transl. with him and comments. M.S. Gatin]. Kazan: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT [Kazan: Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences], 2016. 500 p. (In Russian)

42. Akdag Mustafa. Türkiyenin iktisadi ve içtimai tarihi, С. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1959. 712 s. (In Turkish)

43. Cahen C. “Futūwwa” in The Encyclopaedia of Islam.Vol. 2. Leiden: E.J. Brill, 1991. Pp. 961–965.

44. Desimoni C. Trattato dei genovesi col chan dei tartari nel 1380–1381 scritto in lingua volgare // Archivio storico italiano. Vol. XX. Torino. 1887. Pp. 161–165. (In Ita­lian)

45. Ebū Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancī. Ibn Battuta Seyahatnāmesi. Çeviri, inceleme ve notlar A. Sait Aykut. 1. Cild. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2000. 580 s. (In Turkish)

46. Golden Р. Codecus Cumanicus. Internet information resourcehttp://odnapl1yazyk.narod.ru/polovtzy.htm(accessed: 20.06.2023) (In Russian)

47. Gölpinarlı Abdülbaki. Islam ve Türk illerinde fütüvvet teşkilatı ve kaynakları. İstanbul: İsmail Akgün Matbaasi, 1952. 90 s. (In Turkish)

48. Regestes des deliberations du senat de Venise concernant la Romanie/ par F. Thiriet. Paris, Haye: Mouton, 1958. Vol. 1 (1329–1399). 248 p.

49. Ridgeon L. Morals and Mysticism in Persian Sufism. A history of Sufi-futūwwat in Iran. New York: Taylor and Francis, 2010. 240 p.

About the author: Ismet A. Zaatov – Dr. Philosophy (Art Criticism), Cand. Sci. (Art history), Leading Researcher of the Crimean Scientific Center, Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences (420111, Baturin Str., 7A, Kazan, Russian Federation); Senior Researcher of the Scientific Research Institute of the Crimean Tatar philology, history and culture of the Crimea ethnic groups, Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University (295015, Uchebny lane, 8, Simferopol, Russian Federation);
zaatov@gmail.com


* Continuation. See the beginning in: Zaatov I.A. Ethno-cultural basis of the process of formation of the Crimean Tatar artistic culture and decorative art (part 1–3). Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2021, no. 2, pp. 134–170, DOI: 10.22378/kio.2021.2.134-170; 2022, vol. 9, no. 1, pp. 123–154. DOI: 10.22378/kio.2022.1.123-154; 2023, vol. 10, no. 1, pp. 120–146. DOI: 10.22378/
kio.2023.1.120-146. (In Russian)

×Close search
Search