skip to Main Content

2020. № 2. Сержан Осман

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2020.2.52-67 Скачать статью

«Граница Халила паши» и «два часа»

Сержан Осман

(Университет Бабеш-Боляй)

Аннотация. Татары и румыны в период последнего века существования Крымского ханства временами сотрудничали, временами имели разногласия, происходили крупные инциденты (совершались пленения, похолодание отношений, пересечения границ территорий, заселённых румынами), а также незначительные, но предосудительные события, совершаемые татарами и молдаванами. Представители последних обвинялись в кражах, насилиях, контрабанде, избиении, травле, различных нарушениях и преступлениях, детально описанных в Хронике Constantin Mavrocordatos. Ценный источник указывает, что и в Молдавии, и в Крымском ханстве были учреждения, занимавшиеся контролем происходящих такого рода рутинных беспорядков.

 В серьёзных ситуациях, как, например, убийство татарина в Молдавии или убийство молдаванина в Ханстве, подпадало под юрисдикцию правителя той местности, где имел место инцидент, и тогда находилось приемлемое разрешение вопроса. Таким красноречивым примером является приказ, изданный 26 ноября – 5 декабря 1726 года evāil-rebi ül-āhir 1139, адресованный молдаванскому принцу Grigore Ghica (1726–1733 гг.) с целью разрешения разногласий между татарами Буджака и молдаванами, разногласий, причиной которых были преступления и пересечение границы; желаемое разрешение этого вопроса заключалось в том, чтобы найти подходящего боярина, которому можно доверять и который взял бы на себя ведение переговоров о случившимся недоразумении с эмиссаром Крымского ханства – Менгли Гераем (1724–1730 гг.) [3, c. 282]. Однако другие важные события, причинённые вторжением татар на молдавские границы, захват территорий, имевшие различные попеременные фазы, – всё это нуждалось в более тесном расследовании.

Ключевые слова: татары, ханство, Буджак, румыны, молдаване, отношения, Хроника Сonstantin Mavrocordato, граница.

Для цитирования: Sergean Osman.“Halil Pasha’s Border” and “the two hours” // Крымское историческое обозрение. 2020. № 2. С. 52–67. DOI:10.22378/kio.2020.2.52-67

REFERENCES

 1. Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Polonia microfilm collection, roll 8.
 2. Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Turkey microfilm collection, roll 4.
 3. Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Turkey microfilm collection, role 79.
 4. Beldiceanu N., Cazacu M., Bacqué-Grammont J.L. Recherches sur les ottomans et la Moldavie ponto-danubienne entre 1484–1520. Bulletin of the school of Oriental and African studies, t. XLV, 1982, part 1, p. 48-66.
 5. Buletinul Comisiei Istorice a României, t. VII, 1928.
 6. Brătescu C. Valuri, Hotare și tranșee basarabene. Revista istorică, year IV, 1918, nr. 11–12.
 7. Brătianu Gh. I. Două veacuri de la reforma lui Constantin Mavrocordat. 1746-1946. Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, 1947, seria III, t. XXIX, pp. 447–452.
 8. Canta I. Letopisețul Țării Moldovei de la a doua și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1741–1769), ed. Aurora Ilieș, Ioana Zmeu, București, 1987.
 9. Cantemir D. Descrierea Moldovei. Chișinău, 1992.
 10. Călători străini despre Ţările Române, ed. Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, vol. II. Bucureşti, 1970.
 11. Ciobanu V. Românii în politica est-central europenă 1648–1711. Iași, 1997.
 12. Chirtoagă I. Sud-estul Moldovei si stanga Nistrului (1484–1699). Bucureşti, 1999.
 13. Chirtoagă I. Evoluția situației administrative și etno demografice în stânga Nistrului (secolele XIV–XVIII). In honorem Gheorghe Gonța. Țara Moldovei în contextul civilizației europene, Chișinău, 2005, p. 405-421.
 14. Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. Constantin Istrati, vol. I, Iași, 1985.
 15. Costin M. Letopisețul Țării Moldovei de la Aron Vodă încoace, ed. P. Panaitescu. București, 1944.
 16. Cronica Anonimă a Moldovei 1661–1729 (Pseudo Amiras), Studiu și ediţie critică de Dan Simionescu. Bucureşti, 1975.
 17. Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între 1695–1754, ed. Nestor Camariano, Ariadna Camariano-Cioran, 1965.
 18. Desaive D. Deux inventaires d’archives ottomanes et leur contribution à l’historire de Crimée. Cahiers du Monde russe et Soviétique, t. XV, 1975, nos. 3-4.
 19. Desaive D. Le Khanat de Crimée dqns les Archives ottomanes. Correspondance entre les khans de Crimée et padishahs ottomans dans les registres de nâme-i hümâyûn. Cahiers du Monde russe et Soviétique, t. XIII, 1972, nr. 4.
 20. Gemil T. Capitulaţiile Transilvaniei de la jumătatea sec al XVII-lea. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol – Iaşi, 1986, t. XXIII, nr. 2, p. 717–721.
 21. Gemil T. L’evolution des limites de l’habitat des tatars nogai au sud-est de Moldavie. Revue Roumaine d’Histoire, t. XXV, 1996, nr. 3–4, Bucureşti, p. 149-152.
 22. Gemil T. Relațiile româno-otomane-tătare și problema „Hotarului lui Halil Pașa”. Politică, diplomaţie și război. Profesorului Gheorghe Buzatu la 70 de ani, ed. S. Liviu Damean, Marusia Cîrstea, 2009, pp. 93–100.
 23. Gemil T. Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documentele turceşti (1601–1712). Bucureşti, 1984.
 24. Gemil T. Ţările Române în contextul politic internaţional, (1621–1672). Bucureşti, 1979.
 25. Ghibănescu Gh. Ispisoace și zapise, vol. VI, part II. Iași, 1920.
 26. Guboglu M. Catalogul documentelor turcești, vol II. București, 1965.
 27. Hammer-Purgstall J. von. Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’a nos jours, transl. J. J. Hellert, Paris, 1837–1841, vol 11.
 28. Hurmuzaki Documente privitoare la istoria românilor, vol. IX (1751–1796), București, 1899.
 29. Hurmuzaki E de. Documente, Suppl. I, vol. I (1518–1780), ed. par Gr. G. Tscilescu et A. I. Odobescu.
 30. Inalcık H. Imperiul Otoman, Epoca clasică (1300–1600). București, 1996.
 31. Iorga N. Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe. București, 1899.
 32. Iorga N. Studii istorice despre Chilia și Cetatea Albă. București, 1900.
 33. Iorga N. Studii și documente cu privire la istoria romînilor, vol. VI, partea II. Cărți domnești, zapise și răvașe. București, 1904.
 34. Maxim M. Brăila 1711. Noi documente otomane. Brăila, 2011.
 35. Mihordea V. Văcăritul, dare temporară. Studii: revistă de istorie, t. XXI, 1968, nr. 3.
 36. Năstase Gh. I. «Hotarul lui Halil paşa» și «Сele 2 ceasuri». București, 1932.
 37. Pseudo-Enache Kogălniceanu. Letopisețul Țării Moldovei de la domnia întâi și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1733–1774). Bucureşti, 1987.
 38. Veliman V. Relațiile româno-otomane 1711–1821. Documente turcești. București, 1984.

Сведения об авторе: Сержан Осман – Ph. D. (Философия), Университет Бабеш-Боляй (400084, ул. Михаилу Когэлничану, 1, г. Клуж-Напока, Румыния); osergean@gmail.com

×Close search
Поиск