skip to Main Content

2021. no 1. Maxim Shalak

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2021.1.95-117 Скачать статью

Historical and geographical analysis of the Chronicle of Remmal Khodja “Tarih-i Sahib Giray Khan”

Maxim Shalak

(Institute of history and international relations
Southern Federal University)

Abstract. This article is devoted to the analysis of the historical work of the famous Ottoman scholar Muhammad Nidai Kaisuni-zade, well known as Remmal Khodja, his work “Tarih-i Sahib Giray Khan”, which was written in the middle of the XVI century. This source, is dedicated to the history of the reign of Khan Sahib Giray (1532–1551), it will be studied here for the purpose of revealing information on the historical geography of the Crimean Khanate and adjacent territories. The beginning of this analysis was published in № 2, 2018 of this journal. In his chronicle Remmal Khodja describes nine military campaigns of Sahib Giray. He describes in details the routes of movement of the Tatar troops, gives the places of crossings and location sites of the troops. Very valuable are the characteristics given by the court historian to the opponents of the khan and descriptions of the terrain on which the fighting was conducted. From the above I mentioned information, it may seem, that Remmal Khodja described the events as if he was its direct witness.

In all the military campaigns of Sahib Giray, described by Remmal Khodja, can be traced four directions of those campaigns. To the west – to Moldavia, to the north – to Russia and Lithuania, to the east – to the Astrakhan Khanate, and south-east – to the Caucasus. Of all the directions, the North Caucasus region is described in more detailed way in the source, since Sahib Giray made four campaigns to this territory. The revealed information gives us the chance to clarify the boundaries of the Crimean Khanate, the lands that were in its vassal dependence, the location of sites and fortresses, as well as the areas of residence of some North Caucasian tribes.

The only publication of “Tarih-i Sahib Giray Khan” was implemented in 1973 by O. Gökbilgin. The scientist published a Chronicle in the modern Turkish transcription, providing it with a French translation.

Keywords: Crimean Khanate, historical geography, Sahib Giray, Remmal Khodja.

For citation:  Shalak M. E.Historical and geographical analysis of the Cronicle of Remmal Khodja “Tarih-i Sahib Giray Khan”. Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2021, no. 1, pp. 95–117. DOI: 10.22378/kio.2021.1.95-117

REFERENCES

 1. Abduzhemilev R. R. Panegirik krymskomu khanu Sakhib Gerayu v literaturnom nasledii Nidai-ehfendi [The Eulogy to the Crimean Khan Sahib Giray in the literary heritage of Nidai-Efendi]. Voprosy krymskotatarskoy filologii, istorii i kulʹtury [Issues of the Crimean Tatar philology, history and culture]. 2016, no. 2, pp. 56–61.
 2. Abduzhemilev R. R. Remmal’ Khodzha. Khronika «Tarikh-i Sakhib Giray khan» («Istoriya o khane Sakhib Gerae»). Chast’ 3 [Chronicle «Tarih-i Sahib Giray Khan» («History of Khan Sahib Giray»). Part 3]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie [Crimean Historical Review]. 2019, no. 1, pp. 147–174.
 3. Venkov A. V. Kazaki grebenskie [The Greben Cossacks]. Entsiklopediya kul’tur narodov Yuga Rossii: V 9 t. T. 1. Narody Yuga Rossii [Encyclopedia of the cultures of the peoples on the South of Russia: In 9 vols. 1. Peoples of the South of Russia]. Rostov-on-Don: Publishing house of the NCSC HE, 2005, pp. 113–114.
 4. Dokumenty Krymskogo khanstva iz sobraniya Khuseyna Feyzkhanova [Documents of the Crimean Khanate from the collection of Huseyn Feyzkhanov]. Simferopol: «Constanta», 2017. 816 p.
 5. Zaytsev I. V. Astrakhanskoe khanstvo [Astrakhan Khanate]. Moscow, Vost. lit., 2006. 303 р.
 6. Zaytsev I. V. Krymskaya istoriograficheskaya traditsiya XV – XIX vv.: puti razvitiya: rukopisi, teksty i istochniki [The Crimean historiographical tradition of the XV – XIX centuries: ways of development: manuscripts, texts and sources]. Moscow, Vost. lit., 2009. 304 р.
 7. Zasedateleva L. B. Terskie kazaki (seredina XVI – nachalo XX v.). Istoriko-etnograficheskie ocherki [Terek Cossacks (middle of the XVI – beginning of the XX century). Historical and ethnographic essays]. Moscow, Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1974. 422 р.
 8. Kusheva E. N. Narody Severnogo Kavkaza i ikh svyazi s Rossiey (vtoraya polovina XVI – 30-e gody XVII v.) [The peoples of the North Caucasus and their relations with Russia (second half of the XVI – 30ies of the XVII century.)]. Moscow, AN SSSR, 1963. 372 p.
 9. Mikhnevich N. P. Osnovy strategii [Basic strategy], Saint-Petersburg, 1913. 364 p.
 10. Nekrasov A. M. Mezhdunarodnye otnosheniya i narody Zapadnogo Kavkaza (poslednyaya chetvertʹ XV – pervaya polovina XVI veka) [International relations and peoples of the Western Caucasus (last quarter of the XV–first half of the XVI century)]. Nekrasov A. M. Izbrannye trudy [Nekrasov A. M. Selected works], Nalchik, Izdatelʹskiy otdel KBIGI, 2015, pp. 45–140.
 11. Ostapchuk V. Khronika Remmalya Khodzhi «Istoriya Sagib Gerey khana» kak istochnik po krymsko-tatarskim pokhodam [Remmal Khoja’s chronicle “History of Sahib Giray Khan” as a source of the Crimean Tatar campaigns]. Istochnikovedenie istorii Ulusa Dzhuchi (Zolotoy Ordy). Ot Kalki do Astrakhani. 1223–1556 [Source history of Jochi Ulus(Golden Horde). From Kalki to Astrakhan. 1223–1556]. Kazan, 2001, pp. 391–421.
 12. Penskoy V. V. Voennyy potentsial Krymskogo khanstva v kontse XV – nachale XVII v. [Military potential of the Crimean Khanate in the late XVth–early XVIIth centuries]. Vostok [The Orient]. 2010, no. 2, pp. 56–66.
 13. Posol’skie knigi po svyazyam Rossii s Nogayskoy Ordoy. 1551–1561 gg. [Embassy books on Russia’s relations with the Nogai Horde. 1551–1561]. Kazan, Tatar. kn. izd-vo. 2006. 391 р.
 14. Smirnov V. D. Krymskoe khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII veka [The Crimean Khanate under the rule of the Ottoman Empire until the early eighteenth century]. Saint-Petersburg, 1887. 772 p.
 15. Trepavlov V. V. Istoriya Nogayskoy Ordy [History of the Nogai Horde]. Moscow, Kvadriga. 2020. 1040 р.
 16. Urushadze A. T. Terskoe kazachestvo i narody Severnogo Kavkaza [Terek Cossacks and peoples of the North Caucasus]. Kazachestvo v tyurkskom i slavyanskom mirakh [Cossacks in the Turkic and Slavic worlds]. Kazan, In-t arkheologii im. A.Kh. Khalikova AN RT, 2018. pp. 360–379.
 17. Khotko S. KH. Cherkesiya: genezis, ehtnopoliticheskie svyazi so stranami Vostochnoy Evropy i Blizhnego Vostoka (XIII–XVI vv.) [Circassia: the Genesis of ethno-political relations with the countries of Eastern Europe and the Middle East (XIII – XVI centuries.)]. Maikop, Adyg. resp. kn. izd-vo, 2017. 544 p.
 18. Chirg A. Yu. Bzhedugi [Bzhedugi]. Entsiklopediya kul’tur narodov Yuga Rossii: V 9 t. T. 1. Narody Yuga Rossii [Encyclopedia of cultures of the peoples of the South of Russia: In 9 vols. 1. Peoples of the South of Russia]. Rostov-on-Don: Publishing house of the NCSC HE, 2005, P. 74.
 19. Chirg A. Yu. Khatukaevtsy [Khatukayevtsy]. Entsiklopediya kul’tur narodov Yuga Rossii: V 9 t. T. 1. Narody Yuga Rossii [Encyclopedia of cultures of the peoples of the South of Russia: In 9 vols. 1. Peoples of the South of Russia]. Rostov-on-Don: Publishing house of the NCSC HE, 2005, P. 217.
 20. Shalak M. Е. Voennyy perevorot 1551 g. v Krymu v traktate Remmalya Khodzhi «Tarikh-i Sakhib Girey khan» [Military coup of 1551 in the Crimea in the treatise of Remmal Khoja «Tarikh-i Sahib Giray Khan»]. Vojna i voinskie tradicii v kul’turah narodov Juga Rossii (VII Tokarevskie chtenija): Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [War and military traditions in the cultures of the peoples of the South of Russia (VII Tokarev readings): Materials of the all-Russian scientific and practical conference]. Rostov n/D: Publishing house «Altair», 2018, рр. 49–58.
 21. Shalak M. Е. Istoriko-geograficheskiy analiz sochineniya Mukhammeda Nidai Kaysuni-zade «Istoriya khana Sakhib Gireya» [Historical and geographical analysis of the work of Muhammad Nidai Kaysuni-zade «History of Khan Sahib Giray»]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie [Crimean Historical Review]. 2018, no. 2, pp. 146–169.
 22. Inalcik H. The Khan and the Tribal Aristocracy: The Crimean Khanate under Sahib Giray // Harvard Ukranian Studies. Vol. 3–4, p. 1, 1979–80. pp. 445–466.
 23. Tarih-i Sahib Giray Han (Histoire de Sahib Giray, khan de Crimée de 1532 à 1551). Ed. crit., trad., notes et glossaire par Ö. Gökbilgin. Ankara, 1973. 313 s.

About the author: Shalak Maxim E., Cand. Sci. (History), Associate Professor, Institute of history and international relations, Southern Federal University (344006, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 105/42, Russian Federation); shemjchich@mail.ru.

×Close search
Search