skip to Main Content

2021. no 1. Selvina Seitmemetova

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2021.1.188-198 Скачать статью

Turkestan educators and Ismail Gasprinsky
(Based on the  materials  of the Bakhchisarai Museum-Reserve and the newspaper “Terdzhiman”
)

Selvina Seitmemetova

(Sh. Marjani Institute of History of  Tatarstan Academy of Sciences; Bakhchisarai historical, cultural and archaeological museum-preserve)

Abstract. Based on the materials of the newspaper “Terzhiman” and books with gift inscriptions stored in the funds of the Bakhchisarai historical, cultural and archaeological museum-preserve, the closest circle of Turkestan acquaintances, like-minded people and associates of the famous all-Turkic educator, editor,  and publisher  Ismail Bey Gasprinsky (1851–1914) is considered. The article reveals the role of the educator in the formation of the national periodical press, new-fashioned educational literature and the dissemination of the Jadid education system in the territory of Turkestan. Through the editorial notes of the newspaper “Terzhiman”, books and periodicals lost from the personal collection of I. Gasprinsky were identified. His personal and creative contacts with prominent Turkestan teachers, publishers and public figures are considered, such as: M. Behbudi, K. Khalidi, A. Shakuri, A. Avloni, M. Kary, etc.

Keywords: Ismail Gasprinsky, Terdzhiman, Turkestan.

For citation: Seitmemetova S. A. Turkestan educators and Ismail Gasprinsky (Based on the materials of the Bakhchisarai Museum-Reserve and the newspaper «Terdzhiman»). Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2021, no. 1, pp. 188–198. DOI: 10.22378/kio.2021.1.188-198

REFERENCES

 1. Abdirashidov Z. Sh. Annotirovannaya bibliografiya turkestanskikh materialov v gazete «Tarzhuman» (1883–1917) [Annotated bibliography of Turkestan materials in the newspaper “Tarzhuman”(1883-1917)]. NIHU Program Islamic Area Studies; TIAS : Department of Islamic Area Studies Center For Evolving Humanities Graduate School of Humanities and Sociology The University of Tokyo. Tokyo , 2011. 233 p.
 2. Abdirashidov Z. Sh. Ismail Gasprinskiy i Turkestan v nachale KhKh veka: svyazi-otnosheniya-vliyanie [Ismail Gasprinsky and Turkestan in the early twentieth century: connections-relations-influence]. Tashkent: Akademnashr, 2011. 378 p.
 3. Bendrikov K.E. Ocherki po istorii obrazovaniya v Turkestane (1865–1924) [Essays on the history of education in Turkestan (1865–1924)]. Moscow, 1960. 512 p.
 4. Gasprinskiy I. Polnoe sobranie sochineniy. Publitsistika: 1887–1890 gg.[ Complete collection of works. Journalistics: 1887-1890]. Ed. by R. S. Khakimov; comp. by S. A. Seitmemetov. Simferopol: Sh. Marjani Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 2019. Vol. III. 560 p.
 5. Dadoboeva G.Kh. Rol’ zhurnala «Oyina» («Zerkalo») v stanovlenii tadzhikskoy zhurnal’noy periodiki [The role of the journal “Oyina” (“Mirror”) in the formation of Tajik journal periodicals]. Dissertation of the Candidate of Philological Sciences.: 10.01.10 Journalism. Dushanbe, 2017. 156 p.
 6. Zaki Validi Togan. Vospominaniya [Memoirs]. Book I. Ufa: Bashkir publishing house “Kitai”, 1994. 400 p.
 7. Iz Chuguchaka (predely Kitaya) g. Mulla Kari Bikkulov soobshchaet nam <…> [From Chuguchak (outside China), Mullah Kari Bikkulov informs us <…>]. Perevodchik-Terdzhiman [Translator-Terjiman]. 1902. December 20. No 48.
 8. Kotyukova T. Pozdniy imperskiy diskus v voprose traditsionnogo obrazovaniya musul’man Turkestana (Po materialam gazetnykh publikatsiy M. S. Andreeva v 1915 godu) [The late Imperial discourse on the question of the traditional education of the Muslims of Turkestan (Based on the materials of the newspaper publications of
  M. S. Andreev in 1915)]. Ot religioznogo reformatorstva k evropeizatsii kul’tury musul’man. K 155-letiyu so dnya rozhdeniya Ismaila Gasprinskogo [From religious reformation to the Europeanization of the culture of Muslims. On the 155th anniversary of the birth of Ismail Gasprinsky]. Collection of articles / Ed. – comp. Z. A. Imamutdinova. M.: GII., 2016. Pp. 86–131
 9. Nagrady i podarki Ismailu Gasprinskomu v sobranii Bakhchisarayskogo muzeya-zapovednika [Awards and gifts to Ismail Gasprinsky in the collection of the Bakhchisaray Museum-Reserve]. Catalog. Comp.E. E. Abibullayeva. Belgorod, 2017. 212 p.
 10. Seitmemetova S. A. Knigi i broshyury iz fondov KRU BIKZ s avtografami i darstvennymi nadpisyami, adresovannye Ismailu Gasprinskomu [Books and pamphlets from the funds of KRU BIKZ with autographs and gift inscriptions, addressed to Ismail Gasprinsky].Ot religioznogo reformatorstva k evropeizatsii kul’tury musul’man. K 155-letiyu so dnya rozhdeniya Ismaila Gasprinskogo[From religious reformation to the Europeanization of the culture of Muslims. On the 155th anniversary of the birth of Ismail Gasprinsky]. Collection of articles / Ed. – comp. Z. A. Imamutdinova. M.: GII., 2016. Pp. 34-53
 11. Seitmemetova S. A. Pervaya novometodnaya shkola v Krymu [The first new-method school in Crimea]. Access mode: https://handvorec.ru/novosti/pervaya-novometodnaya-shkola-v-krymu/
 12. Turdiev Sh. Gasprinskiy i Srednyaya Aziya [Gasprinsky and Central Asia]. Biblioteka Khurshida Davrona [Khurshid Davron Library]. Access mode: https://greylib.align.ru/1251/sherali-turdiev-ismoil-gasprinskij-i-srednyaya-aziya-yurij-osmanov-prosvetitel-vostoka-i-gasprinskij.html
 13. Khalidi K. Vostochnyy Kazakhstan – izvestnye imena [East Kazakhstan-famous names]. Access mode: http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/issledovateli-kraya/962-.html

About the author: Seitmemetova Selvina Alievna junior researcher of the Crimean Scientific Center of Sh. Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences (420111, Kazan, Baturin str. 7A, Russian Federation); senior researcher of the Bakhchisarai historical, cultural and archaeological museum-preserve (298405, Bakhchisarai, Rechnaya str., 133, Russian Federation); selvina11@rambler.ru

×Close search
Search