skip to Main Content

2019, no.2. Arzy Khas’yanova

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2019.2.126-132 Скачать статью

The police leaflet of the Kerch-Yenikalsky city government as a source of criminal journalism
in the pre-revolutionary period of the late XIX – early XX centuries

Arzy Khas’yanova

(Lomonosov Moscow State University)

Annotation. One of the factors in the process of modernization of the Russian Empire was the development of periodicals. The “Great Reforms” of the 1860-1870s, the relaxation of censorship rules in relation to the time press, led to an increase in the number of publications and their circulation. This article describes a detailed evolution of the periodical press in the Taurus province of the late XIX – early XX centuries. At this time there was a separation of genre types of journalism, criminal in particular. The ancestor of this trend in the Crimea was the publication of the “Police Leaflet of the Kerch-Yenikalsky Town Administration”. This article presents the stages of the origin, formation and activities of the newspaper.

Keywords: Periodicals, newspapers, criminal journalism, Tauride province, city administration, Kerch.

For citation:  Khas’yanova A. D. The police leaflet of the Kerch-Yenikalsky city government as a source of criminal journalism in the pre-revolutionary period of the late XIX – early XX centuries. Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2019, no. 2, pp. 126–132.   DOI: 10.22378/kio.2019.2.126-132

REFERENCES

1. Russian State Historical Archive. Po otchetam Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’nika za 1885 g. [According to the reports of the Kerch-Yenikalsky mayor for 1885]. Fund 1284, inventory 223, file 92, sheet 29.

2. Russian State Historical Archive. Delo s kopieyu vsepoddaneyshego otcheta o sostoyanii Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva za 1903 g. [The case with a copy of the most comprehensive report on the state of the Kerch-Yenikalsky city administration for 1903]. Fund 1284, inventory 194, file 68.  sheet 7.

3. Gradovskiy A. D. Sobranie sochineniy [Collected works]. SPb.: Tipografiya Stasyulevicha M. M., 1908. T. 9. Nachalo russkogo gosudarstvennogo prava [The beginning of Russian State law].  Part 3. Organy mestnogo upravleniya [Bodies of  local government]. – S. 238.

4. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898, № 2, l. 4.

5. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898,№ 3, l. 4.

6. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [ Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898, № 5, l. 4.

7. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898, № 9, l. 4.

8. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898, № 12, l. 4.

9. Politseyskiy listok Kerch’-Enikal’skogo gradonachal’stva [Police leaflet of the Kerch-Yenikalsk city administration]. 1898, № 17, l. 4.

10.   Atchikova M. S. Sredstva massovoy kommunikatsii v sisteme sovremennoy informatsionnoy kul’tury  [Mass media in the system of modern information culture]  M. S. Atchikova. Rostov-na-Donu, 2002. 394 p.

11.   Berkov P. N. Ocherki po istorii russkoy zhurnalistiki i kritike [Essays on the history of Russian journalism and criticism]. L.: LGU, 1950. P. 1. Pp. 19–56.

12.   Esin B. I. Russkaya dorevolyutsionnaya gazeta [Russian pre-revolutionary newspaper]. M., 1971. 209 p.

13.   Nepomnyashchiy A. A. Istoriya i etnografiya narodov Kryma: bibliografiya i arkhivy. Konets XVIII – nachalo XX veka [History and ethnography of the peoples of the Crimea: bibliography and archives. The end of the XVIII – beginning of the XX century]. Simferopol’, 2001. Pp. 276–277.

14.   Pravyashchaya Rossiya. Polnyy sbornik svedeniy o pravakh i obyazannostyakh administrativnykh uchrezhdeniy i dolzhnostnykh lits Rossiyskoy imperii ot Gosudarstvennogo Soveta do sel’skogo starosty [Ruling Russia. Full collection of information about rights and duties of administrative bodies and   officials of the Russian Empire  beginning from  the State Council and up to the  village headman]. SPb.: Izdanie knizhnogo sklada N. I. Ignat’eva, 1904. P.1. 245 p.

15.   Khomenok O. S. Dorevolyutsionnaya periodicheskaya pechat’ Tavricheskoy gubernii (1838–1916). Ocherk istorii i bibliograficheskiy ukazatel [ Pre-revolutionary periodical of the Tauride province (1838–1916). Essay on history and bibliographic index]. Odessa, 2003. 358 p.

16.   Engel’gardt N. K.  Ocherk istorii russkoy tsenzury v svyazi s razvitiem pechati [Essay on the history of Russian censorship in connection with the development of the press]. SPb.: Izd. A. S. Suvorina, 1904. 328 p.

About the author: Khas’yanova Arzy Dilyaverovna – graduate student of state management faculty of  Lomonosov Moscow State University (119991, Leninskie Gory, 1, Moscow, Russian Federation); positivchic3d@mail.ru

×Close search
Search